ZöldÁllásPortál

Szakmákról bővebben

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fent hosszú távon, ha ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésre.

A 2020-ban hatályba lépett szakképzési és felnőttképzési törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok e célt szolgálják.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával működő Ágazati Készségtanácsok képviselik az egyes gazdasági ágazatok – a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló  – szakmai javaslatait.

Fontos mérföldkő az OKJ átalakítása, az új Szakmajegyzék bevezetése, így az ezekhez tartozó Képzési és Kimeneti Követelmények új szemléletű meghatározása.

Az új szakmajegyzékben 175 alapszakma szerepel a korábban meghirdetett több mint hétszázhoz képest.

Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján megtekinthető az egyes ágazatoknak és szakmáknak a korábbi OKJ, illetve a 2020-ban hatályba lépett szakmajegyzék közötti megfeleltetése valamint az új alapszakmákról tájékoztató kiadvány is.

Az ún. szakmakártyák ezt a célt szolgálják:

Ágazatok: https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/agazatok

Szakmák: https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak

A szakképző intézményben indítható képzési és kimeneti követelmények (a környezetvédelem és vízügy ágazatra vonatkozóan is), valamint a szakképesítésre történő felkészítést biztosító szakmai képzés alapjául szolgáló központilag kidolgozott programkövetelmények is itt érhetőek el.

A Környezetvédelem és Vízügy ágazat szakmajegyzéke:

Hulladék-feldolgozó munkatárs szakma:

Környezetvédelmi technikus szakma:

Vízügyi munkatárs szakma:

Vízügyi technikus szakma:

Az OKJ-ból kikerült képzéseket, korábbi ráépüléseket, munkakörhöz kötött képzéseket szakmai képzésként a szakképzőkön túl a felnőttképzők is végezhetik.

E témáról a Szövetség nemrégen szakmai workshopot tartott.