ZöldÁllásPortál

Jó szakemberekre mindig szükség volt és mindig szükség is lesz.

április 22, 2024 Nincs hozzászólás Hírek, Képzések

A hazai foglalkoztatási statisztikák fél év alatt teljesen megváltoztak, de közben mégis van, ami állandónak bizonyul még ebben a bizonytalan helyzetben is. A hazai környezetipar szereplői, akár csak a hazai vállalkozások jelentős része, komoly kihívásokkal küzd akár több területen is, de egyik kiemelkedő rész szinte mindenhol a foglalkoztatás kérdése.

A hazai foglalkoztatás az elmúlt években folyamatosan növekedett és a 2020-as év elejére eljutottunk oda, hogy a szakemberhiány egyre jobban feszítette a piaci szereplők működését. Ez a helyzet inspirálta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségét (www.kszgysz.hu) arra, hogy tagvállalatai számára segítséget nyújtson az ágazat munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásában.

Ennek a kezdeményezésnek a megvalósítására 2018-ban a KSZGYSZ projektjavaslatot nyújtott be a GINOP munkaerőpiaci pályázati felhívására (https://kszgysz.hu/munkaero-piac-osszehangolasa), azzal a céllal, hogy a környezetipar gazdasági szereplőivel és az oktatási intézményekkel közösen kialakítson egy olyan szakmai platformot, ahol rövidebb és gyorsabb módon egymásra találhat a zöldipar összes szereplője.

„A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” című projekt, 2 éves lefutása alatt számos szakmai rendezvény, meeting és workshop valósul majd meg a piaci szereplők részvételével (vállalatok, szakképző centrumok, egyetemek, egyéb szervezetek), hogy a végső cél egy mindenki által jól használható, a zöldipari szakterületeket bemutató és támogató zöld állásportál jöhessen létre.

A munka 2020 márciusában indult el és bár a jól ismert okok miatt elég sok változás történt a munkaerőpiacon, a foglalkoztatás tekintetében, a projekt előkészítésének időszakához képest, egy dolog mégsem változik soha: Jó szakemberekre mindig szükség volt és mindig szükség is lesz a hazai munkaerőpiacon.

Első lépésként felmérésre került a projektben érintettek aktuális foglalkoztatási helyzete és ennek megfelelően a pilot program keretében kiválasztott 10 tagcéggel elkészültek az első interjúk, még a pandémia időszaka alatt. A számos új információ mellett talán a legfontosabb az volt, hogy a tagvállalatok a járványhelyzet miatt kialakult nehézségek ellenére is igyekeznek megtartani munkavállalóikat és keresik azokat a megoldásokat, foglalkoztatási formákat, amelyek ezt segítik, hiszen az elmúlt évek szakemberhiánya eddig is nyomasztó volt számukra, így igyekeznek a megbízható, jó munkaerőt megtartani.

A környezetipari ágazat szereplői szerteágazó tevékenységet folytatnak, így ez tükröződik vissza a szakember-igényben is. A specializálódott szakmérnököktől kezdve, a jogászokon, laboránsokon, szakmunkásokon (gépkezelőkön) keresztül mindenkire szüksége van a vállalatoknak ahhoz, hogy folyamatosan és jól tudjanak működni. E komplexitás miatt döntött úgy a KSZGYSZ, hogy aktív és friss kommunikációt alakít ki az oktatási intézmények és a vállalkozások között. A kapcsolatfelvételek már megtörténtek, melyek mentén több közös – akár online – rendezvényre is sor kerül a jövőben, ahol a jövő munkaerőit képző intézmények és a munkaadók szakmai párbeszédet folytathatnak a sikeres együttműködés érdekében.

De nem csak a közös gondolkodás a fontos, hanem a cselekvés is. A projekt részeként a kiválasztott10 pilot cég intenzív képzésben vehet részt, amelyben képet kapnak arról, hogy hogyan lehet kialakítani egy vonzó munkahelyet, milyen modern eszközök és lehetőségek vannak a piacon, melyeknek köszönhetően mind a munkaadók, mind a munkavállalók megtalálják számításaikat. Az vitathatatlan tény, hogy már semmi nem lesz olyan, mint volt, a változás megtörtént, és aki nem tud jól alkalmazkodni az új helyzethez, az hátrányba kerül. A Szövetség szeretné elérni, hogy az újonnan kialakult helyzetben tagvállalataink a változásokra felkészült szervezetek táborát erősítsék és megkapják azt a szakmai támogatást, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy piaci működésük stabil maradjon, sőt innovatívabbá váljék.

Ám ahhoz, hogy teljes kép alakuljon ki a hazai munkaerőpiacról kevés lett volna csak a munkaadói oldal pár szereplőjét megkérdezni, ezért a Szövetség négy részes kérdőíves felmérésbe kezdett még a nyár elején. Első körben diákoktól gyűjtöttek be információt arra vonatkozóan, hogy milyen elképzeléseik vannak magáról a munkavállalásról és milyen elvárásaik lennének egy jó munkáltatóval szemben. A kérdőíves kutatásba kb. 300 felsőoktatási intézményekben tanuló vagy végzett hallgatót vontak be. A válaszadók kétharmada a Z, egyharmada az Y generációhoz tartozott és összesen 19 intézmény 48 karán folytatták vagy folytatják tanulmányaikat. A válaszadók nagyban hiányolják a gyakorlatorientáltságot, a modern, naprakész iparági és technológiai ismereteket a képzésből. Fontosnak ítélik az élő kapcsolatokat a környezetipari vállalkozásokkal, amelyekben megismerhetik a vállalatok tényleges működését, projektjeiket, munkahelyeiket, és szakmai gyakorlatot és munkatapasztalatot szerezhetnek.

A diákok után az oktatási intézmények megszólítása következett, a kutatásban 11 felsőoktatási intézményből 47 oktató vett részt. A vállalati kapcsolatokra tett fejlesztési javaslatokat az alábbiakban lehet összefoglalni: „Több idő, nagyobb elszántság minkét fél részéről. Szükséges a valós feladatok, valós problémák közös megoldása. A személyes kapcsolatok nagyon fontosak, ott működnek jól, ahol ez megvan. Nincs közös kommunikáció, előítéletekre, korábbi beidegződésekre építenek a felek.”

Ezt követte a munkavállalókat célzó felmérés, ahol 11 KSZGYSZ tagvállalattól, összesen 52 munkavállalót kérdeztek meg. Számukra a legfontosabb szempont a bér és egyéb javadalmazás mellett a teljesítmény elismerése, motiválása. De majdnem ugyanolyan fontos szempont a támogató munkahelyi légkör és munkakörnyezet megléte is. A legnagyobb elmaradást épp a nagyon fontos kérdésekben: a javadalmazásban, illetve teljesítményösztönző rendszerben látják, míg a munkáltatók általában jobban teljesítenek a munkavállalók számára viszont érdektelenebb szempontokban.

A felmérések nyomán készült tanulmányok kiválóan mutatják, hogy kitűzött célunk megvalósítása a piac minden szereplőjének fontos. A Szövetség a fent röviden ismertetett kutatásokból is kirajzolódó problémákra kíván megoldást nyújtani azzal, hogy a következtetések levonása után cselekvési tervet készít és létrehozza a fentieket kiküszöbölni kívánó zöld állásportált. Mindehhez folyamatosan fenntartja az érintettekkel már kialakított interaktív párbeszédet, a szakmai kommunikációt. A projekt megvalósítása során a Szövetség törekszik valamennyi ágazati szereplő és a résztvevők számára tartalmas képzéseket és workshopokat szervezni, amely a változó körülményekre is használható, hatékony és innovatív gyakorlati megoldásokat kínál. Ez viszont már nemcsak az ágazat, hanem a hazai gazdaság érdeke is.

(www.kszgysz.hu)

Szerző: Kopcsándy Anna – projektkoordinátor