ZöldÁllásPortál

A jövő munkavállalóinak fontos a fenntarthatóság

május 27, 2024 Nincs hozzászólás Hírek
Zöldállásportál banner

Ma már egyre több vállalat tartja fontosnak és emeli ki a kommunikációjában, hogy mit  is tesz a környezetért és a fenntarthatóságért – és szerencsére ezt nemcsak szavakban teszi. Egyre többen „fedezik fel”, hogy a fenntarthatóságra törekvés minden szinten, vállalati és személyes szinten is komoly versenyelőnyt jelenthet. Mit is jelent mindez a gyakorlatban?

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége még 2018-ban tűzte ki célul, hogy tagvállalatai, valamint a Szövetséghez érkező álláskeresők számára platformot biztosítson az „egymásrataláláshoz”, minél jobban lerövidítse az álláskeresők és kínálók közötti utat.

A környezetipar jelentős szakemberhiánnyal küzd – mind a mai napig és az is tény, hogy kis- és középvállalkozások nehezebben tudják megszólítani a pályaválasztás előtt állókat, a képzésben résztvevőket, olykor a szakdolgozati témákat kereső hallgatókat.

A Szövetség ezért indult egy GINOP pályázaton (GINOP …………………..) a munkaerőpiaci kereslet és kínálat……, hogy a 2 éves időszak alatt előbb felmérve a munkavállalói és munkaadói oldal igényeit és elvárásait, egy jelentős technikai fejlesztéssel támogassa a hazai zöldipar számára mind a szakemberképzést, mind a vállalati működést, így hosszútvon az ágazatban foglalkoztatottak számának növelését. Ez a munka kiterjed az oktatási intézményekre, kompetenciaközpontokra, valamint az érintett vállalatokra, mert -mint kiderült – mindenkinek van ezen a téren tennivalója. A régi módszereket felül kell vizsgálni és a jelen helyzettel releváns módon, eszközökkel, tudásmegosztással, marketingkommunikációval az új, atipikus foglalkoztatási formákkal egyrészt meg kell ismerkedni, majd – ahol ez lehetséges – beilleszteni a napi működésbe.

Az elmúlt hónapok során először a KSZGYSZ tagvállalatai körében zajlott a felmérés, ahol egyrészt mind munkaadók, másrészt a munkavállalók is online módon válaszoltak a munkahellyel, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekre, véleményt mondtak és javaslatokat is tettek.

A második körben olyan hazai felsőoktatási intézmények kapták meg a projekt kérdőívét,  amelyekben  környezetipari, környezetvédelmi oktatás folyik. A kérdőívek összegzéséből tanulmány készült, melynek elemzéséből már látszik, hogy az érintetteknek, milyen elképzelései, elvárásai, preferenciái vannak egy-egy témakörrel kapcsolatban.

A diákokkal készített felmérésből egyértelműen látszik, hogy számukra igazán fontos a környezetvédelem, legtöbbjük azért is választ olyan intézményt, szakmát, mert ebben az iparágban szeretne elhelyezkedni. Számukra nagyon nagy segítség, ha már az egyetemi éveik alatt megismerkedhetnek a profitorientált gazdasági szereplők tevékenységével, működésével és specializálódásukat segítenék, támogatnák a vállalkozások.

Ennek egyik kiváló lehetősége a szakdolgozati témajavaslatok ajánlása az oktatási intézmények részére, annak érdekében, hogy a diákok olyan témák kutatásával tudjanak foglalkozni, amelyek az ipar, vállalkozás számára is valóban hasznos ismereteket nyújtsnaka, illetve hasznot is hozzanak.

A másik lehetőség a gyakorlati helyek biztosítása és a duális képzésben való részvétel, ahol a hallgatók tényleg fontos tapasztalati tudással tudnak gazdagodni, amely akár megalapozhatja a későbbi szakterület választásukat is Amennyiben a gyakorlati helyet biztosító vállalat tényleg képes hasznosan kitölteni a gyakornok idejét és ezzel segíti elméleti tudásának hasznosulását, ez akár potenciális munkahellyé válhat a végzett hallgatók számára.

A pályájuk elején álló fiatal szakemberek szívesen választanak olyan munkaadót, akit már ismernek, illetve olyan marketingtevékenységet folytatnak, amely piackonform, igényes és vonzó az álláskereső számára.  Emellett az is kiderült, hogy a fiatal munkavállalókat egyre jobban vonzza és megmozgatja a valós felelősségvállalás, a tenniakarás, amiről szintén kommunikálnia szükséges egy vállalatnak.

A nagyvállalatok brandje, versenyképessége azonban továbbra is a kiváló kommunikációnak és az aktív online és offline megjelenéseknek köszönhető. Ezzel egy kkv-nak nehéz versenyeznie.

A kérdőívek kiértékeléséből kiderül, hogy az álláskeresők jelentős része az internetről tájékozódik és a cégek honlapjain keresik az álláslehetőségeket. Ahhoz, hogy egy cég vonzó legyen egy fiatal pályakezdő szakember számára, nélkülözhetetlen ma már, hogy a megjelenése modern és profi legyen a világhálón is. A Szövetség ezért ezen a területen is segítséget kíván nyújtani tagvállalatainak ilyen irányú és tartalmú képzéssel, útmutatásokkal és jó gyakorlatokkal – amelyeket a felmérések eredményei alapján állítanak össze.

A Szövetség az oktatási intézmények jelzései alapján nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a képző intézményekkel, egyetemekkel való kapcsolattartásra, a cégek és az intézmények együttműködésére, a keresletalapú képzés tökéletesítéséhez, amelynek eredményeként az ágazat szakember-utánpótlása is megoldható. Itt nagyon fontos a személyes és folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, mert ez csak így lehet hatékony mindkét fél számára. Az oktatási intézmények jelentős része a kutatás-fejlesztést jelölte meg az együttműködés legfontosabb területének.  Ez egy lényeges pont, mert ahhoz, hogy a jövőben a ágazat fejlesztései és innovációi az egyetemeken, főiskolákon tanuló diákok számára is megismerhetőek, továbbfejleszthetőek legyenek, nélkülözhetetlen a folyamatos személyes kapcsolat, kommunikáció, mert ennek révén a diákok bekapcsolódhatnak ezekbe a fejlesztésekbe. Ez kölcsönös haszon, hiszen az a cél, hogy kiváló szakemberek, kerüljenek ki az oktatásból (szakképzésből, egyetemekről) megfelelő és főként hasznosítható tudással. Több – már jól működő gyakorlat van arra, a Szövetségen belül, hogy a szakértők egyetemi napokon tartanak előadásokat, illetve meghatározott témában előadásokat a diákoknak. Az üzemlátogatás szintén bevett forma, amelyet a továbbiakban még gyakoribbá kívánnak tenni, hiszen a személyes tapasztalat, konzultáció sokat nyom a latba a pályaválasztás, munkavállalás előtt. A projekt keretein belül ezért is kerül sor közös (oktatási intézmények, vállalatok) részvételével zajló programokra, workshopokra, hogy az érintettek osszák meg tapasztalataikat, javaslataikat és közösen dolgozzanak a megoldáson, a közös lépések megtételén.

A felmérések eredményeinek lezárásaként egy tanulmány készül, amely a megszerzett információk összesítésével, elemzésével  hasznos, a továbbiakban – az online zöld állásportál felépítéséhez is – felhasználható információkat tartalmaz – az érintettek számára.

Ugyanis a projekt jelentős állomása a már fejlesztés alatt álló zöld állásportál, amely kifejezetten az ágazat (jelenlegi és jövőbeli) szereplői számára készül, speciális tartalommal és funkciókkal. A tervek szerint itt az egyes ágazati szakmákat, munkaköröket közelről, valós működésükben bemutató kisfilmek közzétételére is sor kerül. Ez jelentős segítség lehet a fiatalok (diákok, álláskeresők) számára, hogy a tanulmányaik előtt, alatt, mellett megismerhessék az egyes szakterületek valós tevékenységeit és teljes képet kapjanak arról, hogy milyen feladatok elvégzése tartozik egy-egy pozícióhoz. Ez növeli a cégek ismertségét és az online megjelenések pozitív hatása sem elhanyagolható.

A Szövetség a projekt megvalósításával elsősorban tagvállalatai számára kíván megfelelő tudást és a gyakorlatban jól alkalmazható eszköztárat adni, de mivel ágazat tevékenységei túlmutatnak a szűken vett környezetipar keretein, mindezzel tulajdonképpen a zöldgazdaság kialakításához vezető úthoz adnak segítséget – a hazai gazdaság valamennyi szereplőjének.

A Szövetség ebben híd, közvetítő az oktatási intézmények és a gazdaság szereplői között, amelynek eredményeképpen olyan gyüttműködések alakulnak ki, amelyek által az ágazat szereplői növelhetik stabilitásukat, versenyképességüket a piacon, az oktatási intézmények fejleszthetik, aktualizálhatják a diákoknak átadni kívánt tudást és az egyetemekről kikerülő szakemberek gyorsan és képesítésüknek megfelelően tudnak elhelyezkedni.

 

www.kszgysz.hu