ZöldÁllásPortál

Hiánypótló képzés a PTE MIK-en Felfokozott érdeklődés kíséri a Környezettudatos építés – készházak című tantárgyat

július 18, 2024 Nincs hozzászólás Hírek

Felfokozott érdeklődés kíséri a Környezettudatos építés – készházak című tantárgyat 

A folyamatosan változó építtetői attitűdnek és az építőparban fokozottan jelenlévő munkaerőhiánynak is betudható, hogy egyre élénkebb érdeklődés övezi az ún. „készházakat” a lakáspiacon – mindamellett a tipizálás és előregyártás nem környezetidegen fogalmak az ágazatban. A Magyarországon inkább ismert építéstechnológiákat egészíti ki ez a műfaj, melynek szakszerű ismérveivel, ipari-piaci mozgatórugóival jó idejekorán megismertetni a jövő mérnökeit. Az új rendszerek behatóbb tanulmányozását teszi lehetővé az építész-, építő-, épületgépész- vagy környezetmérnök hallgatók számára a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK) a Környezettudatos építés – készházak választható tantárgy. A példaértékű és előremutató összefogással létrejövő kurzust az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kezdeményezésére először indította el a kar, a félév folyamán más egyetemek oktatói, kutatói, az ÉVOSZ és a készházépítésben érdekelt vállalkozások képviselői osztják meg tapasztalataikat. A téma aktualitását az is bizonyítja, hogy már több mint százan vették fel a szabadon választható tantárgyat a pécsi egyetemen.

A közelmúltban jelentős drágulás következett be az építőiparban, ez a felhasznált anyagokat, és főként a munkadíjakat érinti. Ezért világszerte keresik azokat a megoldásokat, amelyek által olcsóbbá tehetők az építések. Az egyik ilyen trend az előregyártás növelése: az épületekhez szükséges elemeket készre gyártják az üzemben, majd – az alap elkészítése után – a helyszínre szállítva már „csak” össze kell szerelni azokat. Ezzel kiküszöbölhető az egyre égetőbb szakemberhiány, és fokozható az építés hatékonysága.

„Azért is volt szükség ennek a tárgynak a meghirdetésére, mert az építéssel kapcsolatban is egyre inkább előtérbe kerül a mindennapokban a környezettudatos gondolkodás, ezen belül a készházak iránti igény. Ma az egyik fontos kérdés, hogy miként tudunk úgy építeni, hogy a lehető legkevesebb energiát használjuk fel az építés és az üzemeltetés során. Az egyik lehetőség az, hogy olyan technológiákat alkalmazunk, ahol a hagyományos építéshez képest (pl. égetett agyagból) kisebb az energiafelhasználás. A kurzus során megvizsgáljuk e témakör jogi hátterét, az építőanyagok minősítési kritériumait, majd megismerjük, hogy milyen módon kell tervezni az ilyen épületeket. Kitérünk arra is, hogy mitől környezettudatos egy technológia, milyen anyagok használhatók e gondolkodás mentén, milyen szerkezetépítési elvek alapján lehet megépíteni az épületeket. Azért hiánypótló ez a tantárgy, mert az alapképzésben kevés szó esik ezekről a technológiákról” – foglalja össze a tantárgy fő témáit dr. Perényi László Mihály tantárgyfelelős.

Az előadásokat minden alkalommal más szakember tartja, a hallgatók megismerhetnek már megvalósult projekteket is. A hagyományos építési technológiák mellett egyre nagyobb az igény a korszerű technológiák, anyagok bemutatására, hiszen a piacon is mind több ilyen megoldással találkoznak. Ezek ismerete a mérnöki tudás piacképességét jelentősen növeli. A kurzus célja, hogy a jövő mérnökei megismerjék a klímavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket, technológiákat, anyagokat, lehetőségeket és korlátokat, lássanak kivitelezéseket, üzemeket, nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek. A szabadon választható tantárgyat a tavaszi szemeszterben az ÉVOSZ kezdeményezésére először indították el. Elsősorban az alapképzéseken hirdették meg, az építészhallgatók mellett építőmérnökök, épületgépész- és környezetmérnökök is felvették a kurzust. Talán az online oktatásnak is köszönhető, hogy meglepően sokan, 108-an jelentkeztek, ez pedig a tárgyat meghirdető oktatókban felvetette a folytatás gondolatát.

További információ:

Dr. Perényi László Mihály – PTE MIK
E-mail:
Tel.: +3630 653 4699